ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.04.2567
0

วันที่ 23 เมษายน 2567 อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ อ่อนขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมการยกระดับกลไกสนับสนุนการดำเนินการเนินงานธุรกิจด้วยเครือข่ายหน่วยงานและผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (RISMEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายสมาชิกได้ทำความรู้จักกัน เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั่งให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 20 สถาณประกอบการ ณ ศูนย์ประชุม CK Convention HALL จังหวัดพิจิตร ห้อง Room2

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.04.2567
2

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ์ ไทยตรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.04.2567
1

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว, หัวโขน, ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, เปล, ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า และไม้กวาดดอกหญ้า จากผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพิจิตร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03