ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
0

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย คัดแยะขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกลดน้อยลง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
0

จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ตามหลักการ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบนอกสำนักงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.05.2567
0

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03