วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายธีระยุทธ จินดาสัมฤทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 ”พิจิตรเกมส์” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30น.
นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้นายธีระยุทธ จินดาสัมฤทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์" ครั้งที่ 1/2565
โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร