???วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ? เวลา 10.00 - 12.00 น. ????นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ???? มอบหมายให้??? ?นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ??? ? ??เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถาบันต่างๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ?? โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ?? ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
???วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ? เวลา 10.00 - 12.00 น.
????นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ????
มอบหมายให้??‍?นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ??‍?
??เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถาบันต่างๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ??
โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
?? ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี