ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
31.03.2566
0

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี พ.ศ.2566 และงานพิธีฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.03.2566
4

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่เวทีเดินแบบผ้าไทย “โอฆะบุรี ภูษาศิลป์ แผ่นดินพระเจ้าเสือ” งานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุลี อัศวพิชยนต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน และร่วมเดินแบบผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ส่วนราชการ และภาคธุรกิจ ตลอดจนประชาชนชาวพิจิตร เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ้าพื้นเมืองพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งล้วนแล้วมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองพิจิตร มีการตัดเย็บสวมแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรบรรจง สร้างสีสัน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา น้อมนำแนวพระดำริฯ ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าทอในจังหวัดพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และการพัฒนาต่อยอดการนำผ้าทอของจังหวัดพิจิตร ไปออกแบบตัดเย็บเพื่อใส่ได้ในทุกโอกาส “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริฯในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน ในครั้งนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยนายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และนายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเดินแบบผ้าไทย ดังกล่าวด้วย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.03.2566
1

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02