>>>เข้าสูู่ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกลาง อก. และดูสถิติออนไลน์ ได้ที่นี้ https://i-dee.industry.go.th/(คลิก)