โครงสร้างองค์กร

(Organizational structure)

ผังองค์กร


---รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภารกิจ/อำนาจหน้าที่/ความรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และกลุ่มงานต่างๆ ดังปรากฏตามไฟล์/ภาพที่เกี่ยวข้อง ด้านท้ายนี้---

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯแบ่งส่วนราชการ สปอ. 2560+บทบาทภารกิจ สอจ..pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง