ประกาศรับฟังความคิดเห็น และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ขออนุญาตในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน ดาวน์โหลดไฟล์

21 เม.ย. 2566 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท วงศ์สระหลวงก่อสร้าง จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

30 มี.ค. 2566 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย นายศรายุทธ ศิริวานิชยะกุลณ์ 

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

17 มี.ค. 2566 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ กิจเจริญ

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

13 ม.ค. 2566 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท ปุ๋ยเปี่ยมสิน จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

9 ธ.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

2 พ.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

10 ต.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท บี.แอล.พี.คอนสตัคชั่น จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

29 ก.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตา ก่อสร้าง

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

20 ก.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิน ก่อสร้าง

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ 

8 ก.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย นายศรายุทธ ศิริวานิชยะกุลณ์

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

30 ส.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท ภูริธนา จำกัด

 

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

26 ส.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท ณิชกมล ค้าข้าว 2000 จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

28 มิ.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย บริษัท พีพี วู้ดชิพ จำกัด

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

16 มิ.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ราย นางสาวชัชวลัย พิมบุญยัง

-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ

-ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

-ภาพถ่ายฯ

 

 

 
 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

660419 ประกาศสรุปรับฟงัความคิดเห็น นายศรายุทธ ศิริวานิชยะกุลณ์
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660421 ประกาศ+หนังสือ รับฟังความคิดเห็น บจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660330 ประกาศ+หนังสือ รับฟังความคิดเห็น ศรายุทธ ศิริวานิชยะกุลณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660317ประกาศรับฟังความคิดเห็น ขยายโรงงานครั้งที่ 3 หจก.ที เจ กิจเจริญ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660131-บจก.ปุ๋ยเปี่ยมสิน-สรุปรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
660111บจก.สระหลวง ก่อสร้าง-สรุปรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651209-บจก.สระหลวง ก่อสร้าง-ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
661301-บจก.ปุ๋ยเปี่ยมสิน-ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651102-บจก.กิจอนันต์ตะพานหิน-ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651010-บจก.บี.แอล.พี.คอนสตรัคชั่น-ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651018-หจก.ดวงตา-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651007-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิน ก่อสร้าง-สรุปผลรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650930-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตา ก่อสร้าง-ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650928-นายศรายุทธ-สรุปรับฟังความคิดฯ.pdfเห็น
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650920-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิน ก่อสร้าง - ประกาศรับฟังความคิดเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650908-นายศรายุทธ-ภาพติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 556KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650908-นายศรายุทธ-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650919-บจก.ภูริธนา-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650830-บจก ภูริธนา-ภาพติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 444KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650830-บจก.ภูริธนา-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650914-บจก.ณิชกมล-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650826-บจก ณิชกมล-ภาพติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 545KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650826-บจก.ณิชกมล-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650726-บจก.พีพี วู๊ดชิพ-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650628-บจก พีพีวู้ดชิ๊พ-ภาพติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 644KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650628-บจก.พีพี วู้ดชิพ-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650705-น.ส.ชัชวลัย-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650617-น.ส.ชัชวลัย-ภาพติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 498KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
650616-น.ส.ชัชวลัย-ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย