แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับ

แผนงาน/แผนการใช้จ่าย

ไฟล์

1

แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

2

แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

3

แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

4

แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

 

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินงานงาน+และแผนใช้จ่าย ปีงบ 2565 (010+018).pdf
ขนาดไฟล์ 103KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินงาน+แผนใช้จ่าย ปีงบ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 209KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย