สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

รายเดือน_ปีงบ2565

2.

รายเดือน_ปีงบ2560-2564(ที่ผ่านมา)

3.

รายปี_ปีงบ2563-2564(ที่ผ่านมา)

4.

รายเดือน-ปีงบประมาณ 2566