พันธกิจ

(Mission)


ภารกิจ/อำนาจหน้าที่


---------รายละเอียดเพิ่มเติม ดังปรากฏตามไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ด้านท้ายนี้---------

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯแบ่งส่วนราชการ สปอ. 2560+บทบาทภารกิจ สอจ..pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย