ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.

ปีงบ 2566

2.

ปีงบ 2565(ที่ผ่านมา)

3.

ปีงบ 2564(ที่ผ่านมา)

4.

ปีงบ 2563(ที่ผ่านมา)