แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 59/5 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-611177 / 056-039940
โทรสาร : 056-612887 / 056-039941
อีเมล : saraban_phichit@industry.go.th