ทำเนียบอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

(Office of Industrial Administration, Phichit Province)